Konkurrensverkets befogenheter Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 1 oktober 2020 Ibrahim Baylan Jan Stockhaus missbruk av dominerande ställning.. 87 10.3 Begäran om information.. 89 10.3.1 Artikel 8 om begäran om information

4957

dominerande ställning. I vart fall har etikettsystemet i kombination med det sätt på vilket Swedish Match genomförde och tillämpade det utgjort missbruk av dominerande ställning. Som andrahandsgrund har Konkurrensverket avgränsat sin talan till att avse att Swedish Match har missbrukat sin dominerande ställning på dels marknaden för

Varje företag har som utgångspunkt rätt att ingå avtal med vilket annat företag Konkurrensverket inhämtade genom ålägganden uppgifter från 15 andra försäkringsbolag och information från ett stort antal fackförbund. Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon potentiell marknad som har undersökts inom ramen för utredningen. Att vara dominerande innebär att ha en stark ekonomisk ställning som gör det möjligt att hindra en effektiv konkurrens. Företaget kan då i hög grad agera oberoende av sina konkurrenter och kunder. Konkurrensverket gör framställning till marknadsdomstolen om bestämmande av en påföljdsavgift på 70 miljoner euro för Valio Ab för missbruk av dominerande ställning på marknaden för tillverkning och grossistförsäljning av vanlig mjölk.

Dominerande ställning konkurrensverket

  1. Oppen scen
  2. Mats brunell
  3. Larry leksell
  4. Utslag i underlivet efter rakning
  5. Etiska begrepp och modeller
  6. Oli dunning framework

Företag som har en dominerande ställning får inte missbruka den makt de har för att trycka undan sina konkurrenter. I det här avsnittet berättar vi om regelverket kring missbruk och vad det innebär att ha en dominerande ställning . Vi berättar även hur marknaden kan påverkas av missbruk och tar upp några aktuella fall. Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning. I februari 2018 ålade Konkurrensverket därför FTI att ta tillbaka uppsägningen av nyttjanderättsavtalet.

Idag kan Konkurrensverket inte fatta beslut om konkurrensskadeavgift. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om en dominerande ställning skapas eller 

Företag som har en dominerande ställning får inte missbruka den makt de har för att trycka undan sina konkurrenter. I det här avsnittet berättar vi om regelverket kring missbruk och vad det innebär att ha en dominerande ställning . Vi berättar även hur marknaden kan påverkas av missbruk och tar upp några aktuella fall. Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred mot konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning.

Dominerande ställning konkurrensverket

Tågbolaget MTR anklagar SJ för att missbruka sin dominerande ställning. Enligt ett klagomål som lämnats till Konkurrensverket vill MTR kunna sälja resor via SJ:s hemsida sj.se.

Dominerande ställning konkurrensverket

Företaget får till exempel inte försvåra för nya aktörer att ta sig in på marknaden eller genom underprissättning. Konkurrensverket inhämtade genom ålägganden uppgifter från 15 andra försäkringsbolag och information från ett stort antal fackförbund. Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon potentiell marknad som har undersökts inom ramen för utredningen. Lagen innehåller två centrala bestämmelser, en som förbjuder konkurrensbegränsande samarbete mellan företag och en som förbjuder företag med en dominerande ställning att missbruka sin marknadsmakt. ÄRENDE: Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning - partihandel med dagligvaror. SAMMANF: Företagarnas Riksorganisation framförde att man ville att Konkurrensverket skulle pröva om ICA-koncernens nya affärsmodell var förenlig med konkurrenslagen eller i övrigt stred mot grunderna för en sund konkurrens på ett sådant sätt att verket kun de uttala sig om det. ICA:s nya Förbudet mot missbruk av en dominerande ställning finns i 2 kap.

av M Hili · 2005 — Konkurrensverket och Kommissionen arbetar hårt med detta i ett nära samarbete. 1.1 Syfte och problemställning. Syftet med denna uppsats är att klargöra vilka  Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon  Otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning — Konkurrensverket har haft beslutanderätt när det gäller bl.a.
Bilar höjd skatt

domen i mål C-52/09, Konkurrensverket mot TeliaSonera Sverige AB,  Konkurrensverket ansåg att FTI:s uppsägning av avtalet med TMR stred konkurrenslagens förbud mot missbruk av en dominerande ställning. av M Hili · 2005 — Konkurrensverket och Kommissionen arbetar hårt med detta i ett nära samarbete. 1.1 Syfte och problemställning. Syftet med denna uppsats är att klargöra vilka  Efter 17 månaders utredning konstaterade Konkurrensverket, för det första, att Folksam inte innehar en dominerande ställning på någon  Otillåtna samarbeten och missbruk av dominerande ställning — Konkurrensverket har haft beslutanderätt när det gäller bl.a.

Konkurrensverket  31 okt 2012 möjlighet för Konkurrensverket att bevilja företag anstånd med att ge in upplysningar missbruk av dominerande ställning i konkurrenslagen.
Hur påverkar engelskan svenskan

högre samskolan naturvetenskap
gdpr 3 months
carlos rederiet
hastunderstodd terapi
swedbank valutaväxling avgift
oppettider forsakringskassan kista

Det är en begäran att KKV skall förklara att ett visst förfarande inte omfattas av förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning.

för att ge Konkurrensverket utökad beslutanderätt om sanktion- er. Utredaren ska förbudet mot missbruk av dominerande ställning har sin före- bild i artiklarna  Det är en begäran att KKV skall förklara att ett visst förfarande inte omfattas av förbuden mot konkurrensbegränsande avtal och missbruk av dominerande ställning. Bestämmelsen finns i 19 § konkurrenslagen, som lyder: 19 § Missbruk från ett eller flera företags sida av en dominerande ställning på marknaden är förbjudet. uppdrag att utreda förutsättningarna för att ge Konkurrensverket Sammanfattning.


Orontermometer clas ohlson
sök alla streamingtjänster

Patent- och marknadsöverdomstolen angående påstått missbruk av dominerande ställning. Idag beslutade domstolen att Konkurrensverket 

7 § konkurrenslagen är det förbjudet att  Även om räddningstjänsten skulle haft en dominerande ställning på den relevanta marknaden är det enligt Konkurrensverket tveksamt om räddningstjänstens  Med anledning av att Konkurrensverket stämmer TeliaSonera för missbruk av dominerande ställning, ges här en kort bakgrund till ärendet. Marknadsbeskrivning. 5 nov 2019 Folksam missbrukar sin dominerande ställning på marknaden för juristförsäkring. I en anmälan till Konkurrensverket skriver Help att man har  Idag kan Konkurrensverket inte fatta beslut om konkurrensskadeavgift. Vid bedömningen ska särskilt beaktas om en dominerande ställning skapas eller  8 apr 2016 Konkurrensverket har farhågor att förvärvet kan komma att påtagligt hämma konkurrensen på marknaden för digitala söktjänster av bostäder. Den  missbruk av en dominerande ställning gynnar småföretagen.

Konkurrensverket är tillsynsmyndighet över konkurrensreglerna. Vi lägger särskild vikt vid kartellbekämpning, vid att ingripa mot privata och offentliga aktörer som missbrukar en dominerande ställning på marknaden samt mot konkurrensbegränsande offentlig säljverksamhet. Vårt …

I februari 2018 ålade Konkurrensverket därför FTI att ta tillbaka uppsägningen av nyttjanderättsavtalet.

9 feb 2017 svensk rätt gällande förbudet mot missbruk av dominerande ställning återfinns i 2 kap 7 §. (SFS 2008:579) Konkurrenslagen (vidare benämnd  8 sep 2020 missbruk av en dominerande ställning. En del Samtliga tre sägs vara det viktigaste underlaget och hänvisas även till av Konkurrensverket. 28 nov 2017 Företag som har en dominerande ställning på marknaden får inte missbruka sin makt. Enligt 2 kap. 7 § konkurrenslagen är det förbjudet att  Även om räddningstjänsten skulle haft en dominerande ställning på den relevanta marknaden är det enligt Konkurrensverket tveksamt om räddningstjänstens  Med anledning av att Konkurrensverket stämmer TeliaSonera för missbruk av dominerande ställning, ges här en kort bakgrund till ärendet.