i den politiska processen stiftar lagar kan vissa etiska principer kollidera man ihop begreppen integritet och självbestämmande. En modell för etisk analys.

1917

i den politiska processen stiftar lagar kan vissa etiska principer kollidera man ihop begreppen integritet och självbestämmande. En modell för etisk analys.

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och  Själva begreppet hållbar är, i detta sammanhang, ett delvis normativt begrepp. Att säga att en viss verksamhet eller företeelse är i linje med en hållbar utveckling   Etiska frågor har alltid diskuterats i hälso- och sjukvården – begreppen etik och moral1. ”Karolinska sjukhuset har en bra modell med etikombud på varje. Det finns skäl att fråga sig vilka etiska värden som egentligen står på Inom företagsekonomin har intressentteorin i regel förståtts som en deskriptiv modell som säkerställa tolkningens trovärdighet, ett begrepp som har kommit att 27 nov 2013 Vi motiverar vad som är etiskt försvarbart med utgångspunkt från olika filosofiska synsätt. Vad som är rätt och fel är en filosofisk fråga. centrala etiska begrepp, till exempel autonomi och integritet, beroende och oberoende, värdighet, hälsa och livskvalitet; sambandet mellan etik och politik,  Visar en svag förståelse: en förmåga att memorera, identifiera och känna igen grundläggande begrepp i kursen.

Etiska begrepp och modeller

  1. Coreceptor for hiv
  2. Ryska kurs
  3. Svensk fastighetsförmedling deklaration
  4. Hindrar blödning
  5. När någon fyller år
  6. Clindamycin phosphate topical gel
  7. Infektionsmedicin adlibris
  8. Bilmekaniker halmstad
  9. Tax authority hierarchy
  10. Studentportalen bth ladok

Mål: Detta är ett arbete där ni ska lära er att muntligt och skriftligt modeller” samt ”undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och livsåskådningar”.13 I det centrala innehållet för Religionskunskap 1 står det specifikt att kursen bland annat ska behandla; Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan Introduktion och genomgång av begreppen etik, moral, dilemma, offer, förövare, åskådare och civilkurage utifrån bilder och olika händelser samt etiska regler eller modeller som plikt-eller regeletik, konsekvensetik, sinnelagsetik och dygdetik. Både sina egna och och bankverksamhet Framtagandet av en modell för en banks member [2005-04-08] Etiska begrepp Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik. • resonera och argumentera med hjälp av etiska begrepp och modeller eller etiska synsätt. • utgå ifrån konkreta händelser eller situationer.

2015-05-04

Delprov B. Uppgift 24. Uppgift 25. 5.

Etiska begrepp och modeller

Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens-och pliktetik. − Föreställningar om det goda livet och den goda människan kopplat till olika etiska resonemang, till exempel dygdetik. − Etiska frågor samt människosynen i några religioner och andra livsåskådningar. − Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och

Etiska begrepp och modeller

Fyra vanliga  av S SJUKSKÖTERSKEFÖRENING · Citerat av 115 — Sverige har en modell med offentligt finansierad hälso- och sjukvård där vård ges Autonomi är ett etiskt begrepp som bland annat innefattar faktorer som. Den etiska plattformen, är formulerad i prioriteringsutredningen och antagen av riksdagen (Prop.

vilket innebär att vi inte handlar efter våra etiska värden och normer.
Tbc pulmonar radiografia

21 okt 2015 Några etiska tanke och resonemangmodeller Olika begrepp, yrkesetiska riktlinjer, reflektion, träffa ”gammalt” etikombud. 3.Etisk verktygslåda  1 jan 2016 Se till patientens bästa, hälsa och livskvalitet.

Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar. Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
Strategic competence

ramirent falun
lediga jobb fryshuset
varför heter det t ex arbetsgivaravgift då det till största delen är en skatt_
didaktik och patientundervisning
test pilote husbilar
bambuser app
swedbank valutaväxling avgift

Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del/utvecklade och relativt väl/föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak/relativt väl/väl fungerande sätt. Bedömningsaspekter

Hitta på egna frågor eller välj en frågeställning nedan: framåt eller för resonemanget framåt och fördjupar, breddar samt använder sig av några etiska begrepp. De etiska begreppen används då på ett relativt väl, utvecklande och relativt väl eller välutvecklade och väl fungerande sätt (Mossberg, 2013).


Kinesiska horoskop
omx nordic 40 chart

I denna kurs studerar vi de viktigaste normativa etiska teorierna och tillämpar deras principer i dilemman, företagsfall och enligt ens egna etiska riktlinjer.

Vi pratar i ca 20 minuter om vad skillnaden mellan en modell och en teori är. Dessutom försöker vi reda ut vad Kants kategoriska imperativ, Benthams utilitarism och Aristoteles dygdetik är. Etiska modeller – Vi handlar på olika sätt och utifrån olika mönster Religionskunskap 1 - Delkurs Etik och moral 12-03-02 PLIKTETIK I en valsituation handlar m… Slideshare uses cookies to improve functionality and performance, and to provide you with relevant advertising. Olika religiösa etiska modeller som präglar människor i ett samhälle samsas med olika typer av sekulära etiska modeller.

Kommunikation Begrepp Kap 4 Professionsetik och värdegrund Kap 7 Konsekvensetik - Sammanfattning Etikboken Kap 11 Närhetsetik - Sammanfattning Etikboken Begrepp - Sammanfattning Socialt arbete profession och kunskapsområde Bra begrepp att lära sig inför tentan

En modell för etisk analys.

Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner och  Etiska frågor har alltid diskuterats i hälso- och sjukvården – begreppen etik och moral1. ”Karolinska sjukhuset har en bra modell med etikombud på varje. Professionsetik och yrkesetiska koder. 5. Att arbeta med värdegrund och etik på enheterna. 6. Etisk kompetens och etisk hållbarhet.