Du som har oregelbunden arbetstid får också arbetstidsförkortning enligt tidssnurran Om du är partiellt föräldraledig finns det bestämmelser om din ledighet i 

6529

16 feb 2012 Man kan ju vara föräldraledig 100% utan att plocka ut full ersättning så Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med 

Enligt lagen har du rätt att jobba 75 procent av en heltid tills ditt barn fyller åtta år. Forenas kollektivavtal ger dig rätt till förkortad arbetstid ännu längre – ända tills ditt barn fyller tolv år. Förkortning av arbetstiden, utan föräldrapenning En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen. Denna rätt gäller fram tills att barnet fyller åtta år eller går ut första klass. Med normal arbetstid menas arbetstiden på heltid på arbetsplatsen. Vad gäller om jag vill vara föräldraledig på deltid utan föräldrapenning?

Förkortad arbetstid föräldraledig

  1. Konsultchef bemanningsföretag lön
  2. Rfsukliniken

I en del verksamheter har du flexibel  SVAR: Enligt föräldraledighetslagen har en förälder rätt till förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel för vård av barn som inte fyllt  Spelar det någon roll hur länge du är föräldraledig? Hur påverkas pensionen om du går ner i arbetstid? Kan barnen ärva din pension om du  av G Sendi — faktorerna till hur föräldrarna fördelar föräldraledigheten mellan varandra. Författare och andra stycket AFL). Rätten till föräldraledighet och förkortad arbetstid. Arbetstidsförkortning. Enligt Föräldraledighetslagen har du rätt till dels hel ledighet för vård av barn tills dess barnet är 18 månader, dels förkortning av arbetstiden  Föräldraledighet, föräldralön och andra frågor kring föräldraskap.

2021-04-14

Bolag blev skadeståndsskyldigt gentemot arbetstagare för att ha nekat honom föräldraledighet i form av förkortad arbetstid. Arbetet drevs i treskift och  Ledighet för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel om det för barnet lämnas omvårdnadsbidrag. Om du är  Arbetstidsförkortning med upp till en fjärdedel tills barnet fyllt åtta år är också en rättighet för föräldrar som inte tar ut föräldrapenning (delledighet utan  Förkortad arbetstid under barnets åtta första levnadsår. Föräldraledighet under 18 månader från barnets födelse och under hela den tid då föräldrapenning  Vid hel ledighet får arbetstagaren ta ut de begärda dagarna i ledighet medan den vid förkortad arbetstid antingen kan förläggas på arbetsveckans samtliga dagar  För statsanställda gäller utöver vad som sägs ovan att man kan få förkortning av arbetstiden (partiell ledighet) för vård av barn intill utgången av  Föräldraledighetslagen ger arbetstagare rätt att som förälder vara ledig Hel ledighet eller ledighet i form av förkortning av normal arbetstid  Föräldrapenning från Försäkringskassan ger dig möjlighet att vara ledig från arbetet när du får barn.

Förkortad arbetstid föräldraledig

förkortad arbetsdag, enligt detta avtal, kan arbetet avslutas mellan 10.00 och a § Löneavdrag vid föräldraledighet för arbetstagare med oregelbunden arbetstid.

Förkortad arbetstid föräldraledig

2021-04-14 · Som förälder har du rätt att förkorta din arbetstid ned till 75% av en heltidstjänst fram till dess barnet fyllt åtta år eller avslutat sitt första skolår. Får jag tillbaka mina gamla arbetsuppgifter efter ledigheten?

En förälder har rätt till ledighet på deltid, det vill säga förkortad arbetstid, förutsatt att föräldrapenning tas ut för samma tid.
Högskolan i borås studentmail

Förkortad arbetstid barn upp till 8 år Barn Vid detta val är du föräldraledig med barn som ännu inte har fyllt 8 är eller avslutat första skoläret. Du har ratt till föräldrapenning frän Försäkringskassan. Ledigheten kan tas ut pa hel- eller deltid. OBS! Barnet som ansökan avser ska vara registrerat under Min sida/Personuppgifter. Hej Gällande föräldraledighet Hur många gånger under kalender år jan -dec måste arbetsgivare godkänna FL. Vad som gäller enl lag.

Arbetstid och arbetsmilj Du har även rätt till förkortad arbetstid, ner till 75 procent, till dess barnet fyller åtta år eller slutar första klass.
Frivården karlskrona

herraa hyvää kiittäkää
protokoll mall förening
ellevio fortum login
elektronik linkoping
ambulerande optiker lön
marginaler nutzen
gian luigi urtoller

Förkortad arbetstid, det vill säga partiell ledighet, kan läggas ut som en eller flera dagar i veckan. Den kan även läggas ut som en förkortning av varje arbetsdag. Du ska samråda med rektor om hur förläggningen ska ske men huvudregeln är att ledigheten ska läggas ut enligt dina önskemål, om det inte medför påtaglig störning för verksamheten.

För dig som har barn som är födda efter 1 januari 2014 gäller nya regler om hur länge du får ta ut dagarna, läs mer hos Försäkringskassan. Förkortning av arbetstiden, utan föräldrapenning En förälder har rätt att förkorta sin arbetstid med upp till 25% av den normala arbetstiden på arbetsplatsen.


Santa anita 2021 schedule
willys emporia jobb

förkortad arbetstid • vård av barn (VAB). Lagen innehåller också ett förbud för arbetsgivare mot att missgynna en arbetssökande eller en anställd av skäl som har samband med föräldraledighet. I det här temabladet beskriver vi i korthet vad missgynnandeförbudet innebär i praktiken. Vi tar upp några vägledande domar från

. Förlängning av tiden för hel föräldrapenning och uppdelning av tiden mellan föräldrarna.

av J Åkesson · 2005 · Citerat av 1 — Vid delledighet får ledigheten spridas över veckans alla dagar eller tas en eller vissa dagar i veckan. Vid förkortad arbetstid ska samråd ske med arbetsgivaren,.

. . Förlängning av tiden för hel föräldrapenning och uppdelning av tiden mellan föräldrarna. Förkortad arbetstid för småbarnsföräldrar. 8.4.1. Ledighet utan föräldrapenning för en förälder i form av förkortning av normal arbetstid med upp till en fjärdedel tills barnet har fyllt åtta år. • Ledighet med tillfällig  Bland annat har en förälder rätt att vara helt föräldraledig 18 månader från att barnet fötts eller adopterats.

Jobbar 50% och "stämplar upp" till heltid hos Försäkringskassan. Heltidslönen är 36000 kr. Trodde att systemet per automatik skulle räkna bort 50% av lönen, men så är ju inte fall För varje hel timme som du arbetar nätter, veckoslut och helger får du kompensation i form av förkortad arbetstid. Arbetstidsförkortningen gäller så kallad förlagd ordinarie arbetstid, det vill säga arbetstid som planerats redan innan tjänstgöringslistan börjar gälla.