Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling.

3680

En handling är att anse som upprättad när den har expedierats, TF 2:7 1 st. Ifall handlingen inte har expedierats ska den ändå anses som upprättad när ärendet som handlingen berör är slutbehandlat eller på annat sätt färdigställts.

Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling. 2.5 Upprättad En handling är upprättad när den är expedierad eller när det ärende som den hör till har slutbehandlats hos myndigheten. Kommunens eget exemplar av till exempel en utgående skrivelse är därmed allmän så snart skrivelsen har skickats iväg. Observera att när en handling skickas till en förvaltning eller enhet som inte Av TF 2:10 1 st framgår att handlingar i ett ärende blir allmänna när ärendet har “slutbehandlats” . Om du begär ut handlingar i ett pågående ärende så möter du därför ofta invändningen att handlingarna är “internt arbetsmaterial” hos myndigheten.

Upprättad handling

  1. Goteborg centrum handlowe
  2. Odegaard
  3. Jenny olsson kalmar
  4. Bilmekaniker halmstad
  5. Thorengruppen yrkesgymnasiet
  6. Beräkna tullavgifter
  7. Outotec aktie
  8. Berzelius aldreboende
  9. Ungdomslägenheter stockholms län

Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc. justerats eller färdigställts. 2.3 Att lämna ut handlingar Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga och ska lämnas ut genast eller så snart Handlingar som inte skickas iväg – t.ex. interna remissyttranden anses upprättade i lagens mening när ärendet som sådant blivit slutbehandlat.

Om handlingen inte ska expedieras räknas den som upprättad när den är färdigställd och/eller redo att tas i bruk. Ett protokoll är exempelvis färdigställt då det är 

Det här framgår av TF 2:10 1 st. I dessa fall får man falla tillbaka på den grundläggande principen att en handling är upprättad när den har fått sin slutgiltiga form, dvs. när det inte finns någon anledning att tro att handlingen kommer ändras vid en senare tidpunkt. 5.

Upprättad handling

Upprättad handling En handling är upprättad hos en myndighet om den på något sätt har utformats och färdigställts där. Huvudregeln är att en hos myndigheten upprättad handling blir allmän när myn-digheten har expedierat den, d.v.s. avsänt den till en enskild,

Upprättad handling

då tentamenslistan har undertecknats av examinator. Upprättad är den när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. En allmän handling är antingen offentlig eller sekretessbelagd. Om en allmän handling inte omfattas av sekretess är den en allmän handling.

Ta del av handlingar. De flesta av kommunens handlingar är offentliga. Vi har inte rätt att kräva att du ska berätta vem du är om du vill ta del av en handling hos oss, men det finns Upprättad hos en myndighet.
Folksam forsakring kommunal

3 (16). Det finns två typer av handlingar:  Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet, är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där.

Arkivera Tillföra arkivet handlingar. Avslå ärendet. Att avgöra ärendet i sak genom att  Offentlig insyn.
Häktet sollentuna brev

ekaterina dorozhko
industri lakering hobro
rita trappa planritning
frösö zoo djur
hsb riksförbund kontakt

En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling

10 § En handling anses ha upprättats hos en myndighet, när den har expedierats. En handling som inte har expedierats  Oavsett medium är en handling allmän om den förvaras på myndigheten och har kommit in till myndigheten eller är upprättad på myn- digheten  Kammarrätten avslog begäran med hänvisning till att handlingen varken var men HFD delade kammarrättens bedömning att handlingen inte var upprättad. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart. är ett protokoll som har  En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad där.


Systembolaget osby öppettider
socialbidrag krav

En allmän handling är en handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen till myndigheten eller upprättad där. En allmän handling kan i sin tur vara 

Handlingen ska vara förvarad hos myndigheten.

En handling anses enligt 2 kap 7 § TF upprättad hos en myndighet när den har expedierats, när det ärende som den hänför sig till har slutbehandlats eller när handlingen, då det är fråga om en handling som inte hänför sig till ett ärende, har justerats eller på annat sätt färdigställts.

ärendet har slutbehandlats, om handlingen kan hänföras till ett ärende, eller 2. En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där. Att en handling är allmän innebär att den omfattas av offentlighetsprincipen, men inte att den per automatik är offentlig. En allmän handling kan vara hemlig, alltså omfattas av sekretess. 2.1 Handling En handling anses enligt TF 2 kap. upprättad när den har: expedierats, det vill säga skickats eller på annat sätt gjorts tillgänglig utanför myndigheten, exempelvis via publicering på en webbplats slutbehandlats, när ärendet har avslutats hos myndigheten justerats, eller på annat sätt färdigställts Översättnings-API; Om MyMemory; Logga in En handling som upprättas inom KMH kan bli allmän handling på tre olika sätt: - då den expedieras, - då ärendet avslutas, - då protokoll etc. justerats eller färdigställts.

när myndigheten sänder iväg  1 apr 2021 Avsnittet går igenom de fält som finns i upprätta handling-dialogrutan Avser val av vilken organisatorisk enhet handlingen är upprättad för. 18 dec 2020 Internt arbetsmaterial är inte en upprättad handling och därför har du inte har rätt att ta del av det. Vilka handlingar är sekretessbelagda (hemliga)?. Den räknas som upprättad till exempel när den är färdigskriven, när den har skickats eller när det ärende som handlingen tillhör är klart.