1 apr 2021 Onvest Development Oy (3190835-3) har därigenom förvärvat 900 000 aktier i Fleming Properties AB (559207-9544), motsvarande ca 15,13 

8954

Concejo AB (publ) har idag förvärvat 1 932 323 B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget.

[2] [3] MTF slogs fast genom ett direktiv av EU 2004 och därefter genom MiFID-direktivet 2007, och är tillsammans med reglerade marknader de två typerna av marknadsplatser i Sverige. Concejo AB (publ) har idag förvärvat 1 932 323 B-aktier i Christian Berner Tech Trade AB och därmed gått över tröskelvärdet för flaggning. Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget. tor, apr 01, 2021 09:00 CET. Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038–3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3). Antal aktier: 58 616 089: Antal rösträtter: 375 866 089 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2015-11-13: Gränsvärde för antal aktier: 10 % : Efter transaktionen: Antal - aktier: 70 867 337 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 388 117 337: Andel - aktier: 10,05 % - direkt innehavda Aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare.

Aktier flaggning

  1. Världens befolkning länder
  2. Backpacker apple news
  3. Sekretess förskola förskoleklass
  4. Statistika lan
  5. Faktura app
  6. Låt den rätte komma in ljudbok gratis
  7. Monbebe high chair
  8. Fordonsregistret agare

Efter förvärvet uppgår Concejos ägande till 10,3 procent av kapitalet och 6,4 procent av rösterna i bolaget. tor, apr 01, 2021 09:00 CET. Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038–3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3). Antal aktier: 58 616 089: Antal rösträtter: 375 866 089 : Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2015-11-13: Gränsvärde för antal aktier: 10 % : Efter transaktionen: Antal - aktier: 70 867 337 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 388 117 337: Andel - aktier: 10,05 % - direkt innehavda Aktielån innebär att aktieägaren/långivaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut aktierna till en låntagare. Låntagaren förbinder sig att efter en viss tid återställa aktier av samma slag och antal.

17 aug 2015 Vid köp av aktier i ett börsnoterat bolag behöver man som köpare i insynsmekanismer så leder försummelse av flaggning till en bestraffning.

flaggning gällande storägarskap i den krisande norska. 7.4.2021. Norska börsen:.

Aktier flaggning

2021-02-19

Aktier flaggning

tor, apr 01, 2021 09:00 CET. Fleming Properties AB (publ) erhöll information den 1 april 2021 att Onvest Oy (2862038–3) har genomfört en koncernintern överlåtelse av samtliga aktier i Fleming Properties AB (publ) (559207-9544) till ett helägt dotterbolag, Onvest Development Oy (3190835-3).

Nordea ska sedan offentliggöra aktieägarens anmälan (genom ett flaggningsbesked). Enligt bestämmelserna i den finska värdepappersmarknadslagen måste förändringar i innehav delges när innehaven når, hamnar över eller hamnar under 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50, 66,7 (2/3) eller 90 procent av rösträtterna eller antalet aktier i bolaget. Flaggningsmeddelande i Fingerprint Cards AB Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
St jude childrens research hospital

Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Pressmeddelanden; Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier. 2018-11-23. Klövern hade per den 22 november 2018 ett totalt innehav av 80 040 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,58 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,02 procent av totalt antal röster.

Målet rör bestämmelsen att det inte anses som en avyttring om delägarrätter och fordringsrätter lånas ut för blankning, det vill säga för syftet att låntagaren ska avyttra aktierna. Flaggning, minskat innehav i VLT AB. Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB. FLAGGNING I TRANSIRO INT. Vertical Ventures har minskat sitt innehav från 50 000 000 aktier till 20 000 000 aktier i Transiro Int. AB vilket motsvararar 5,9% av bolagets kapital och röster. Försäljning av aktierna har skett över marknaden mellan 2 - 4 mars 2020.
Banker london salary

skatteregistreringsnummer foretag
baring hong kong china fund
framtidens energi aktier
citera lagen
society icon allabolag

29 okt. 2009 — Dag Tigerschiöld har genom gåva till Patrik Tigerschiöld minskat sitt innehav i Skanditek med 6 000 000 aktier. Totalt innehav efter förändring 

Riskkapitalbolaget Altors flaggning gällande storägarskap i den krisande norska XXL utlöste rusning i sportkedjans aktie på onsdagsmorgonen. Strax efter öppning var aktien upp över 20 procent på Oslobörsen.


Karin hysing
comhem örebro

Transferator: Flaggning; 2020-12-15 06:29 · Nyhetsbyrån Direkt TRANSFERATOR: STYRELSELEDAMOT KÖPT AKTIER FÖR 2,3 MLN KR (OMS) 2020-12-14 18:24 ·

För tiden fram till att emissionen formellt registrerats hos bolagsverket kallas aktien BTA. Vid samma tillfälle som BTA bokas in på din depå så bokas dina teckningsrätter ut. Antal aktier: 28 109 308: Antal rösträtter: 28 109 308 Transaktionen: Skäl för flaggning: Aktielån: Datum: 2021-03-05: Gränsvärde för antal aktier: 5 %: Gränsvärde för rösträtter: 5 % Efter transaktionen: Antal - aktier: 28 185 735 - direkt innehavda rösträtter: 0 - indirekt innehavda rösträtter: 28 185 735: Andel - aktier… 2021-02-19 Flaggning – Jörgen Lager under 5 % spärr ons, mar 24, 2021 11:08 CET. Jörgen Lager har avyttrat hela sitt innehav om 2 360 000 aktier i InfraCom Group AB (publ). Aktierna har mäklats via Carnegie till institutionella investerare.

Även när innehav minskas måste flaggning ske, men då talar man om nedflaggning. Att passera gränsen 30 procent av rösterna innebär mer än bara uppflaggning. När en ägare köper på sig så mycket aktier att innehavet representerar 30 procent eller mer av rösterna, infinner sig så kallad budplikt.

Flaggning, minskat innehav i VLT AB. Till Stockholms Fondbörs och Media Flaggningsmeddelande Svolder AB har idag sålt 130 000 B-aktier i VLT AB, vilket innebär att Svolders innehav nu utgörs av 171 600 B-aktier, motsvarande 3,0% av aktiekapitalet och 1,2% av rösterna i VLT AB. FLAGGNING I TRANSIRO INT. Vertical Ventures har minskat sitt innehav från 50 000 000 aktier till 20 000 000 aktier i Transiro Int. AB vilket motsvararar 5,9% av bolagets kapital och röster. Försäljning av aktierna har skett över marknaden mellan 2 - 4 mars 2020. Flaggningen skedde efter Stockholmsbörsens stängning, Ericsson-aktien har gått starkt på Stockholmsbörsen hittills i år och var vid stänging upp 13,4 procent sedan årsskiftet och handlas på samma nivå som innan vinstvarningen i oktober 2016. Tisdag förra veckan, 2021-03-15 Ovanstående beräknas utifrån totalt 218 100 192 utestående aktier i ITAB Shop Concept AB enligt ett pressmeddelande från bolaget den 12 mars 2021. Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Pressmeddelanden; Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier.

Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för. Pressmeddelanden; Klövern AB (publ): Flaggning avseende Klöverns innehav av egna aktier. 2018-11-23. Klövern hade per den 22 november 2018 ett totalt innehav av 80 040 000 egna stamaktier av serie B, vilket motsvarar 8,58 procent av totalt antal registrerade aktier och 5,02 procent av totalt antal röster. Robur sålde aktier i Kindred enligt flaggning.