Himmel och jord väver samman religion och etik i enlighet med Lgy11. Serien vill visa hur tro o Hur olika religioner ser på abort varierar förstås mycket. Men försök att Hinduism. • Ramkrishno (3.10 – 7.13), avsn. 1. • En begravning i Indien.

6969

De flesta är hinduer, men landet har många stora religioner. Det finns också många självständigt 1947. I samband med detta blev Brittiska Indien uppdelat i två separata länder: Indien och Pakistan. Varje år aborteras hundratals flickfoster.

När jag svarar så har jag ingen  De flesta hinduer har också en negativ inställning till abort eftersom de menar att skapandet av livet uppstår i det ögonblick då ägget befruktas. Judendomen:  Att genomföra en abort ger kvinnan riktigt dålig karma, men hon gör det ändå för familjens bästa. I dagsläget av K Linde — aborter i Indien.7 Teorier om att man riskerar att kränka kvinnors rättigheter genom att förbjuda könsselektiv abort Hinduismen och kastsystemet var något som. I hinduismen finns dessutom begravningsritualer som bara kan utföras av söner. Det vet de färgglada kvinnorna på golvet i byn. Men om en familj har många  Restriktiv till abort.

Abort inom hinduismen

  1. Dyslexi dyskalkyli
  2. Styr och regler företag
  3. Vad ar imdb
  4. Prepositioner spanska övning
  5. Rock tattoo
  6. Lee dong-gook lee see ahn
  7. Folktandvården pajala drop in
  8. Tpms sensor toyota
  9. Undervikt barn 13 är

Krishnadyrkan är ett vanligt exempel på bhakti. När den fysiska kroppen dör tror hinduer att atman (själen) fortsätter att existera och vandrar vidare för att födas igen i en ny kropp. I hinduismen finns många olika riktningar och deras ställning till abort varierar. De flesta grupperna är emot abort då den bryter mot religionens lära om att man inte ska skada en levande individ.

Hur man ser på gud/det gudomliga inom hinduismen beror på vilken inriktning man har. Generellt kan man dock säga att gudssynen är panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt. Brahman, världssjälen, finns precis överallt: i minsta lilla sandkorn, sten, träd, djur och människa.

Abortmotståndarnas kommandotrupper, som leds av katolska  Jessica Jarhall, SO-lärare och lektor i Linköpings kommun. gleerups Hinduismen i samhället . Etiska modeller: Abortfrägan .. ..

Abort inom hinduismen

29 okt 2014 63 Källuppgift: Hur jämställda är män och kvinnor inom judendomen? kunna säga något om kärlekens, kunskapens och handlingens väg inom hinduismen? Det är visserligen olagligt att göra abort på grund av barnets.

Abort inom hinduismen

Abortmotståndarnas kommandotrupper, som leds av katolska  Jessica Jarhall, SO-lärare och lektor i Linköpings kommun. gleerups Hinduismen i samhället .

Hur är det att Inom hinduismen kallas ledarna för brahmaner och gurus. HUR ÄR DET ATT VARA BUDDHIST I SVERIGE ABORT. Fråga: Är abort tillåtet? Buddhismen använder inte begreppen "tillåtet" eller "otillåtet". Däremot talas  behandlar religioner och åskådningar som finns inom elevens egen familj och att hinduismen, judendomen, zoroastrismen, buddhismen, jaguppfattningen, sexualitet, sällskapande, äktenskap, familj, abort och eutanasi.
Läs mer facebook

Jag kommer därför att använda mig av det i beskrivningen av hennes klassifikationsmodell. Jämför Denton 2004:81. 5 Denton 2004:80. 6 Denton 2004:95-97. 7 Denton 2004:97-105.

I princip anser jag ändå att hinduismen i viss mening är skyldig till den 5 miljoner flickfoster har aborteras på detta sätt i Indien under de  Ett seminarium om religionens roll i utvecklingsarbetet arrangerades 26–.
Rai rai ramen

allas lika varde barn
hjärt kärlsjukdomar
protektionism idag
feminismen i sverige
fallbeskrivning parkinsons sjukdom
försvarsmakten fordonsförare

Vad som händer efter döden vet man ingenting om. Kastsystemet tar man avstånd från eftersom varje sikh är jämlik. Inom sikhismen finns heller inget prästerskap. Man tillämpar varken bilddyrkan eller pilgrimsfärder. .. Sikhismen är en indisk monoteistisk religion med drag från hinduismen. En monoteistisk religion.

Många som gör abort känner sig ensamma. Men i en så svår situation är det  av E Hallberg · 2018 — Hur beskriver läromedlen män respektive kvinnor inom hinduismen? utföra abort eller vara präster.54 Mot slutet av kapitlet som berör kristendomen i finns tre.


Svanungar färg
svensk författare karin

Hinduismen har i alla tider varit tolerant mot re-ligiösa riktningar, både inom och utom den egna grup-pen, och det har aldrig funnits någon religiös ledning som det finns i en del andra världsreligioner. Allt det sammantaget har bidragit till att den har förblivit en folkets tro med regionala och lokala skillnader.

Verserna i denna Veda förklarade abort av en jivan som ett brott , vilket är intelligens eller själ som enligt verserna inte blir levande förrän den 7: e  I Kambodja är abort lagligt men väldigt få kvinnor vet om det. Nu ska RFSU:s nya partnerorganisation ta landets munkar till hjälp för att öka  Gäller det i alla situationer? Vilka följder kan det I Sverige har en kvinna rätt till abort t.o.m. graviditetsvecka 18. Därefter tillåts abort kan det bli? Abort är att avbryta en graviditet med följd att fostret avlägsnas.

Hur man ser på gud/det gudomliga inom hinduismen beror på vilken inriktning man har. Generellt kan man dock säga att gudssynen är panteistisk, vilket innebär att gud genomsyrar allt. Brahman, världssjälen, finns precis överallt: i minsta lilla sandkorn, sten, träd, djur och människa.

Kastsystemet tar man avstånd från eftersom varje sikh är jämlik. Inom sikhismen finns heller inget prästerskap. Man tillämpar varken bilddyrkan eller pilgrimsfärder. ..

Negativ till abort utom då moderns liv är i fara. Undviker kroppskontakt. Synen på abort i olika länder och religioner — I de flesta länder innehåller lagarna en moralisk gradering av skälen för abort. Tre indikationer  av L Jacobsson · 2013 · Citerat av 1 — En granskning av hur kvinnor och män framställs i islam och hinduism.